Åbn vinduet Målgruppe - følgebrev.

Viser følgebreve til målgrupperne. Hvis du vil udskrive rapporten, skal du åbne vinduet Målgruppe og på fanen Handlinger i gruppen Udskriv vælge Udskriv følgebreve.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Tekst

Indtast den tekst, der skal stå på følgebrevet.

Kommentarer

Marker et afkrydsningsfelt for at få vist bemærkningen med et flueben på følgebrevet. Du kan også indtaste din egen kommentar.

Tip

Se også