Åbn vinduet IC-transaktioner.

Viser bogførte IC-transaktioner, herunder finansposter, debitorposter og kreditorposter. Hvis du definerer en periode i oversigtspanelet Indstillinger, omfatter rapporten kun IC-poster i den angivne periode.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den dato, hvor rapportperioden skal begynde.

Slutdato

Angiv den dato, hvor rapportperioden skal ende.

Tip