Åbn vinduet Medarbejder - personalefravær.

Viser a oversigt over medarbejderfravær efter dato. Listen viser også årsagen til den enkelte medarbejders fravær.

Du kan udskrive en liste med fravær og alle koder for fraværsårsager, eller du kan vælge, hvilke koder for fraværsårsag der skal med.

Du kan selv definere, hvad der skal med i rapporten, ved at indsætte forskellige filtre.

Tip

Se også