Åbn vinduet Anlæg - analyse.

Viser en analyse af anlægsaktiverne med forskellige oplysninger om både enkelte anlægsaktiver og grupper af anlægsaktiver. I oversigtspanelet Anlæg kan du definere filtre, hvis rapporten kun skal omfatte bestemte anlægsaktiver. I oversigtspanelet Indstillinger kan du vælge imellem en række muligheder, der betyder, at du kan skræddersy rapporten til dine behov.

Bemærk
Alle datoer i denne rapport er bogføringsdatoer for anlæg. Den tilsvarende rapport, Anlæg - finansanalyse benytter bogføringsdatoer. Beløbene i rapporten beregnes ud fra anlægsposterne.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Her kan du angive koden for den afskrivningsprofil, der skal med i rapporten.

Startdato

Angiv den dato, hvor du ønsker, at rapporten skal starte.

Slutdato

Angiv den dato, hvor du ønsker, at rapporten skal slutte.

Dato 1 og Dato 2

Rapporten indeholder to datokolonner, hvor du kan få vist forskellige datoer. I hvert af felterne skal du vælge en af de tilgængelige typer.

Beløb 1Beløb 2 og Beløb 3

Rapporten indeholder tre kolonner, hvor du kan få vist forskellige beløb. Vælg feltet og marker en af de 11 mulige typer i hvert af disse felter.

Klik på feltet i felterne til højre for hvert beløbsfelt og vælg, hvordan beløbene skal beregnes. Mulighederne er startdato og slutdato. Bevægelse betyder perioden imellem disse to datoer.

Gruppetotaler

Angiv en gruppetype, hvis rapporten skal gruppere anlægsaktiverne og udskrive gruppetotaler. Hvis du f.eks. har oprettet seks anlægsarter, skal du vælge Anlægsart for at få vist gruppetotaler for hver af de seks artskoder. Klik på feltet for at se mulige indstillinger. Hvis gruppetotalerne ikke skal udskrives, skal du lade feltet være tomt.

Udskrift pr. anlæg

Marker, hvis rapporten skal udskrive en linje for hvert anlæg.

Kun solgte anlæg

Marker, hvis rapporten kun skal omfatte oplysninger om solgte anlæg.

Budgetrapport

Vælg hvis rapporten skal beregne fremtidig afskrivning og bogført værdi. Dette har kun betydning, hvis du har valgt Afskrivning og Bogført værdi for beløbsfelt 1, 2 eller 3.

Tip

Se også