Åbn vinduet Anlægskladde - kontrol.

Viser kladdelinjerne i en anlægskladde. Du kan bruge rapporten til at få systemet til at kontrollere linjerne, inden du bogfører kladden.

Hvis du kører testrapporten fra et kladdevindue, bliver den automatisk filtreret på grundlag af den aktuelle kladdetype og det aktuelle kladdenavn. I så fald behøver du ikke indtaste noget i oversigtspanelerne.

Tip