Åbn vinduet Anlægsjournal.

Viser de bogførte anlægsposter, der er sorteret og inddelt efter journalnummer. Du kan indsætte et filter for at angive, hvilke journalers poster, du vil have vist. Det er vigtigt, at du indsætter et filter; ellers vil rapporten indeholde en uoverskuelig mængde oplysninger.

Rapporten kan defineres, så den indgår som en del af bogføringsprocessen, dvs. at den kan udskrives ved bogføring. Hvis du vil udskrive journalen, når kladden er bogført, skal du markere Bogfør og udskriv i kladden. Rapporten kan bruges til enten at dokumentere bogførte poster eller til revision.

Tip