Åbn vinduet Anlægsposter.

Viser detaljerede oplysninger om de anlægsposter, der er bogført i en bestemt afskrivningsprofil for hvert enkelt anlægsaktiv.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Her kan du angive koden for den afskrivningsprofil, der skal med i rapporten.

Skift side pr. anlæg

Marker, hvis hvert anlæg skal udskrives på en ny side.

Medtag tilbageførte poster

Marker, hvis rapporten skal medtage tilbageførte poster.

Tip