Åbn vinduet Anlæg - bogført værdi 01.

Viser detaljerede oplysninger om anskaffelsesbeløb, afskrivninger og bogførte værdier for både enkelte anlægsaktiver og grupper af anlægsaktiver. For hver af de tre beløbstyper beregnes beløbene ved begyndelsen og ved slutningen af den valgte periode samt for selve perioden.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Her kan du angive koden for den afskrivningsprofil, der skal med i rapporten.

Startdato

Angiv den dato, hvor du ønsker, at rapporten skal starte.

Slutdato

Angiv den dato, hvor du ønsker, at rapporten skal slutte.

Gruppetotaler

Angiv en gruppetype, hvis rapporten skal gruppere anlægsaktiverne og udskrive gruppetotaler. Hvis du f.eks. har oprettet seks anlægsarter, kan du vælge indstillingen Anlægsart og få udskrevet gruppetotaler for hver af de seks anlægsartskoder. Marker for at se de tilgængelige indstillinger. Hvis gruppetotalerne ikke skal udskrives, skal du lade feltet være tomt.

Udskrift pr. anlæg

Marker, hvis rapporten skal udskrive en linje for hvert anlæg.

Budgetrapport

Marker hvis rapporten skal omfatte fremtidige afskrivninger (og dermed også beregnede fremtidige bogførte værdier). Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil kolonnen Afskrivning i periode indeholde både bogførte afskrivninger og beregnede afskrivninger frem til den indtastede slutdato for rapporten. Hvis du ikke vælger, indeholder kolonnen kun bogførte afskrivninger. I begge tilfælde betyder bogførte afskrivninger de afskrivninger, som er bogført i tidsintervallet som angivet af startdato og slutdato.

Bemærk
Indstil printeren til at udskrive i liggende papirretning, før du kører denne rapport. Klik på Filer, Indstil printer, og ændr derefter papirretningen.

Tip