Åbn vinduet Anlæg - forventet værdi.

Viser beregnede fremtidige afskrivninger og bogførte værdier. Du kan udskrive rapporten for en afskrivning ad gangen.

Den forventede afskrivning beregnes for to perioder:

Åbn rapportformularsiden Anlægsaktiv - forventet værdi.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Her kan du angive koden for den afskrivningsprofil, der skal med i rapporten.

Første afskrivningsdato

Indtast den første dag i den periode, hvor du vil foretage en fremskrivning af afskrivningen.

Sidste afskrivningsdato

Indtast den sidste dag i den periode, hvor du vil foretage en fremskrivning af afskrivningen. Datoen skal ligge efter datoen i feltet Første afskrivningsdato .

Antal dage

Angiv længden af perioderne mellem første afskrivningsdag og sidste afskrivningsdag. Herefter beregnes afskrivningen automatisk for hver periode. Hvis feltet er tomt, indsættes automatisk det antal dage, der svarer til et normalt regnskabsår, dvs. 360.

Antal dage i første periode

Angiv det antal dage, der skal anvendes som grundlag for afskrivningsberegningen regnet fra første afskrivningsdag, uanset hvor mange dage der er gået siden sidste afskrivningspost. Det antal, du indtaster i feltet, påvirker ikke det samlede antal dage fra startdatoen til slutdatoen.

Bogførte poster fra

Skriv en dato, hvis rapporten skal omfatte allerede bogførte poster. I rapporten medtages alle typer anlægsposter, som er bogført fra denne dato (bogføringsdatoen for anlæg bruges).

Gruppetotaler

Angiv en gruppetype, hvis rapporten skal gruppere anlægsaktiverne og udskrive gruppetotaler. Hvis du f.eks. har oprettet seks anlægsarter, skal du vælge Anlægsart for at få vist gruppetotaler for hver af de seks artskoder. Marker for at se de tilgængelige indstillinger. Hvis gruppetotalerne ikke skal udskrives, skal du lade feltet være tomt.

Kopier til finansbudgetnavn

Vælg navnet på det budget, de forventede værdier skal kopieres til.

Indsæt modkonto

Marker, hvis programmet automatisk skal indsætte budgetposterne med modkonti.

Udskrift pr. anlæg

Marker, hvis rapporten skal udskrive oplysninger individuelt for hvert anlæg.

Forventet salg

Marker, hvis rapporten skal omfatte det forventede salg: indholdet af feltet Forventet salgspris og feltet Forventet salgsdato på en anlægsafskrivningsprofil.

Udskriv beløb pr. dato

Marker afkrydsningsfeltet, hvis sidste side i rapporten skal indeholde en oversigt over de fremtidige afskrivninger på alle anlægsaktiverne.

Brug regnskabsperiode

Marker afkrydsningsfeltet hvis regnskabsperioderne mellem startdatoen og slutdatoen skal svare til de perioder, du har angivet i tabellen Regnskabsperiode. Når du markerer dette felt, ryddes feltet Antal dage.

Tip

Se også