Åbn vinduet Anlæg - anskaffelsesoversigt.

Udskriver oplysninger om et anlæg med en anskaffelsesdato. Rapporten viser anlægsnummer, beskrivelse, ansvarlig medarbejder, anlægslokationskode, serienummer og anskaffelsesdato. Åbn rapportformularen Anlægsaktiv - anskaffelsesoversigt for at få adgang.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Vælg koden på den afskrivningsprofil, der skal medtages i rapporten.

Anskaffelsesperiode

Skriv anskaffelsesperiodens start- og slutdato.

Medtag anlæg, der endnu ikke er anskaffet

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil medtage anlæg, hvis anskaffelsespris endnu ikke er bogført.

Klik på Sorter, hvis du vil sortere poster i faldende eller stigende orden i et af felterne i rapporten (f.eks. i nummerorden eller alfabetisk orden). I vinduet Sorter skal du markere det relevante felt under Nøgle, og under Ordre skal du markere Stigende eller Faldende og derefter klikke på OK.

Tip