Åbn vinduet Anlæg - finansanalyse.

Viser en analyse af anlægsaktiverne med oplysninger om både enkelte anlægsaktiver og/eller grupper af anlægsaktiver. I oversigtspanelet Anlæg kan du definere filtre, hvis rapporten kun skal omfatte bestemte anlægsaktiver. I oversigtspanelet Indstillinger kan du vælge mellem en række muligheder, der betyder, at du kan skræddersy rapporten til bestemte formål.

Vær opmærksom på, at datoer i denne rapport er bogføringsdatoer i tabellen Anlægspost. (Den tilsvarende rapport, Anlæg - analyse benytter bogføringsdatoer for anlægsaktiver.) Beløbene i rapporten beregnes ud fra anlægsposterne. Hvis du har sørget for integration med finansbogholderiet i den aktuelle afskrivningsprofil, repræsenterer beløbene i rapporten også finansposter.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Her kan du angive koden for den afskrivningsprofil, der skal med i rapporten.

Startdato

Angiv den dato, hvor du ønsker, at rapporten skal starte.

Slutdato

Angiv den dato, hvor du ønsker, at rapporten skal slutte.

Dato 1 og Dato 2

Rapporten indeholder to datokolonner, hvor du kan få vist forskellige datoer. I hvert af felterne skal du vælge en af de tilgængelige datotyper.

Beløb 1, Beløb 2, og Beløb 3

Rapporten indeholder tre kolonner, hvor du kan få vist forskellige beløb. Marker en af de ni tilgængelige typer.

Periode 1, Periode 2 og Periode 3

Vælg en af de tilgængelige indstillinger for at vælge typen af beløb i de tilsvarende beløbsfelt:

  • (Tom) - beløbene er består af anlægsposter med den bogføringstype, som er angivet i det tilhørende beløbsfelt.
  • Salg - beløbene er beregnet på baggrund af anlægsposter med den bogføringstype, som er angivet i det tilhørende beløbsfelt, hvis posterne er bogført på salgskonti (der bliver kun vist et beløb for solgte aktiver).
  • Modpost salg - beløbene er beregnet på baggrund af anlægsposter med den bogføringstype, som er angivet i det tilhørende beløbsfelt, hvis posterne er bogført på konti for modpost salg. Du kan kun vælge denne mulighed, hvis du har valgt Nedskrivning, Opskrivning, Bruger 1 eller Bruger 2 i det tilsvarende beløbsfelt. Der vises kun beløb, hvis du i tabellen Anlægsbogf.typeopsætning har defineret, at beløb, bogført med bogføringstypen som angivet i beløbsfeltet, ikke skal indgå i tab-/vindingsberegningen.

Gruppetotaler

Angiv en gruppetype, hvis rapporten skal gruppere anlægsaktiverne og udskrive gruppetotaler. Hvis du f.eks. har oprettet seks anlægsarter, skal du vælge Anlægsart for at få vist gruppetotaler for hver af de seks artskoder. Marker for at se de tilgængelige indstillinger. Hvis gruppetotalerne ikke skal udskrives, skal du lade feltet være tomt.

Udskrift pr. anlæg

Marker, hvis rapporten skal udskrive en linje for hvert anlæg.

Kun solgte anlæg

Marker, hvis rapporten kun skal omfatte oplysninger om solgte anlæg.

Tip

Se også