Åbn vinduet Anlægsbogf.gruppe - bevægelse.

Viser bevægelsen i de bogførte anlægsposter for anlægsbogføringsgruppen. Hvis finansintegration er aktiveret for en afskrivningsprofil, skal beløbene i rapporten være de samme som bevægelsen på de finanskonti, der er tildelt til anlægsbogføringsgrupperne. Derfor kan rapporten bruges ved afstemning af anlægs- og finansposter.

Rapporten indeholder to dele: Første del viser bevægelsen for hver finanskonto for hver anlægsbogføringsgruppe. Anden del viser den samlede bevægelse på hver finanskonto for alle anlægsbogføringsgrupper.

I oversigtspanelet Anlægsafskrivningsprofil kan du angive filtre, hvis rapporten kun skal indeholde bestemte afskrivningsprofiler, anlægsaktiver eller anlægsbogføringsgrupper. I oversigtspanelet Indstillinger kan du vælge mellem en række muligheder, der betyder, at du kan skræddersy rapporten til bestemte formål.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den dato, hvor du ønsker, at rapporten skal starte.

Slutdato

Angiv den dato, hvor du ønsker, at rapporten skal slutte.

Kun totaler pr. finanskonto

Marker, hvis rapporten kun skal vise den samlede ændring i hver finanskonto for alle anlægsbogføringsgrupperne. Dette er den anden sektion i rapporten.

Tip