Åbn vinduet Forsikring - analyse.

Viser forskellige oplysninger om forsikringspolicerne, f.eks. årlig forsikringspræmie, forsikringsdækning og under/overforsikring, beregnet på baggrund af forsikringssummerne for de enkelte anlægsaktiver pr. dags dato.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Udskrift pr. forsikring

Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten skal omfatte beløb for de enkelte forsikringspolicer.

Tip