Åbn vinduet Forsikringskladde - kontrol.

Viser kladdelinjerne i forsikringskladden. Du kan bruge rapporten til at få systemet til at kontrollere linjerne, inden du bogfører kladden.

Hvis du kører rapporten fra fanen Handlinger og bogfører i et kladdevindue, bliver den automatisk filtreret på grundlag af den aktuelle kladdetype og det aktuelle kladdenavn. I så fald behøver du ikke indtaste noget under fanerne. Men hvis du starter rapporten fra menupunktet Rapporter, kan du definere indholdet ved hjælp af filtre.

Tip