Åbn vinduet Forsikringsposter.

Viser hvilke anlægsaktiver der er knyttet til hvilke forsikringspolicer. Hver police kan indeholde flere beløb for de enkelte anlægsaktiver. Det er de beløb, der skal dækkes ved forsikring. Beløbene kan være forskellige fra den faktiske forsikringsdækning.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Skift side pr. forsikring

Marker, hvis rapporten skal udskrive data for hver forsikringspolice på en separat side.

Tip

Se også