Åbn vinduet Forsikring - forsikret i alt.

Viser hvert anlæg med de beløb, du har posteret for hver forsikringspolice. Posterne i rapporten svarer til posterne i tabellen Forsikringspost. De beløb, der vises for hvert anlæg, kan være mere eller mindre end den faktiske forsikringsdækning. Beløbene kan være forskellige fra den faktiske bogførte værdi for anlægget.

Tip

Se også