Åbn vinduet Forsikring - ikke fors. anlæg.

Viser de anlægsaktiver, som ikke har fået bogført beløb til en forsikringspolice. Rapporten viser anskaffelsessummen for hvert enkelt anlægsaktiv med akkumulerede afskrivninger og bogført værdi.

Tip