Åbn vinduet Reparation - analyse.

Viser detaljerede reparationsomkostninger på anlægsaktiverne. Desuden kan rapporten vise reparationsomkostningerne for de enkelte anlægsaktiver i forskellige tidsperioder og fordelt på reparationstype eller andre kategorier (f.eks. anlægsklasse).

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Marker den afskrivningsprofilkode for den afskrivningsprofil, der skal med i rapporten.

Datovalg

Marker indstillinger for dato, der kan bruges i rapporten. Du kan vælge mellem bogføringsdato og bogføringsdato for anlæg.

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i rapporten.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i rapporten.

Beløb 1 , Beløb 2, Beløb 3

Rapporten indeholder tre beløbsfelter, som kan indeholde reparationsbeløb fordelt på forskellige reparationstyper. Marker reparationskoden for den reparationstype, der skal med i rapporten.

Periode 1 , Periode 2, Periode 3

Vælg en af indstillingerne: Før startdato, Bevægelse eller På slutdato. Bevægelse betyder perioden mellem startdato og slutdato. Dit valg er afgørende for, hvordan reparationsbeløbene bliver beregnet i rapporten.

Gruppetotaler

Vælg om rapporten skal gruppere anlægsaktiverne og udskrive totaler ved at anvende kategorien defineret i dette felt. Du kan f.eks. få vist reparationsudgifterne for de enkelte anlægsarter.

Udskrift pr. anlæg

Marker, hvis rapporten skal vise beløb for hvert anlæg.

Tip