Åbn vinduet Reparationsjournal.

Viser de bogførte reparationsposter, der er sorteret og inddelt efter journalnummer. Du kan indsætte et filter for at angive, hvilke journalers poster, du vil have vist. Det er vigtigt, at du indsætter et filter; ellers vil rapporten indeholde en uoverskuelig mængde oplysninger.

Rapporten kan defineres, så den indgår som en del af bogføringsprocessen, dvs. at den kan udskrives ved bogføring. For at printe registeret, når journalen bogføres, skal du på fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælge Bogfør og udskriv i journalen. Rapporten kan bruges til at dokumentere bogførte poster eller til revision.

Tip