Åbn vinduet Reparationsposter.

Viser detaljerede oplysninger om de reparationsposter, som er bogført på et anlægsaktiv i den afskrivningsprofil, du har angivet i rapporten.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Marker den afskrivningsprofilkode for den afskrivningsprofil, der skal med i rapporten.

Skift side pr. anlæg

Marker, hvis rapporten skal udskrive data for hvert anlæg på en separat side.

Medtag tilbageførte poster

Marker, hvis rapporten skal medtage tilbageførte poster.

Tip