Åbn vinduet Reparation - næste service.

Viser hvornår der er planlagt service eller reparation for hvert enkelt anlægsaktiv. Datoen for de enkelte aktiver hentes automatisk fra feltet Næste servicedato på anlægskortet.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i rapporten. Anlægsaktiver med næste servicedato før datoen i dette felt medtages ikke i rapporten.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i rapporten. Anlægsaktiver med næste servicedato efter datoen i dette felt medtages ikke i rapporten.

Tip

Se også