Åbn vinduet Læg-på-lager-oversigt.

Viser en detaljeret oversigt over varer, som skal lægges på lager.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Angiv nedbrydningsfilter

Markér feltet, hvis du ikke vil have vist de midlertidige linjer, som oprettes, når enheden ændres i læg-på-lager-aktiviteter.

Sammentælling af linjer

Markér feltet, hvis linjerne skal opsummeres for hver vare, f.eks. flere læg-på-lager-linjer, som stammer fra forskellige kildedokumenter, der vedrører samme vare og placeringer.

Vis serie-/lotnummer

Markér feltet, hvis der skal vises oplysninger om lot/serienumre for varer med varesporing. Hvis du vælger at sammentælle linjerne i rapporten, vises en liste over alle de tilsvarende lot- eller serienumre for de sammentalte linjer.

Tip

Se også