Åbn vinduet Hent kildedokumenter.

Angiver og genererer lagerleverancelinjer, som f.eks. lagerpluklinjer, baseret på de kildedokumenter, du vælger i vinduet Kildedokumenter.

Indstillinger

Indstilling Beskrivelse

Undlad at udfylde håndteringsantal

Angiver, hvis feltet Håndteringsantal i lagerdokument er udfyldt på forhånd i henhold til kildedokumentmængderne.

Tip

Se også