Åbn vinduet Lagerværdi - kostspecifikation.

Rapporten giver dig et overblik over den aktuelle lagerværdi på bestemte varer og angiver købsprisen på disse varer fra og med den dato, der er angivet i feltet Værdiansættelsesdato på oversigtspanelet Indstillinger. Alle købspriser medtages, både dem, der er bogført som fakturerede, og dem, der er bogført som forventede.

For hver af de varer, du angiver, når du udformer rapporten, kommer den udskrevne rapport til at indeholde det antal, der er på lager, kostprisen pr. enhed og det samlede beløb. For disse kolonner angiver rapporten kostprisen som de forskellige værdiposttyper.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, medtages alle posterne i rapporten.

Indstillinger

Værdiansættelsesdato: Hvis du angiver en dato i feltet, beregner rapporten lagerværdien fra og med denne dato.

Tip

Se også