Åbn vinduet Lagerværdi - igangværende arb..

Viser lagerværdien på udvalgte produktionsordrer i VIA-lagerbeholdningen. Den indeholder også oplysninger om forbrugsværdi, kapacitetsudnyttelse og afgang i VIA-værdien.

Den udskrevne rapport viser kun fakturerede beløb, det vil sige købsprisen for poster, der er bogført som fakturerede.

Før du udfører denne rapport, bør du udføre kørslen Juster kostpris - vareposter. Hvis du gør det, er de værdier, der vises i rapporten VIA-værdi, hele tiden opdateret.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, medtages alle posterne i rapporten.

Indstillinger

Startdato: Angiv den dato, hvor rapportperioden skal begynde.

Slutdato: Indtast en dato for at angive slutningen på den periode, der dækkes af rapporten, hvis du vil beregne VIA-lagerværdien for en bestemt periode.

Tip

Se også