Åbn vinduet Varegebyrer - specifikation.

Viser en specifikation af de købspriser, virksomheden har tilknyttet og bogført som varegebyrer. Rapporten viser de forskellige værdiposter, der er bogført som varegebyrer. Alle købspriser medtages, både dem, der er bogført som fakturerede, og dem, der er bogført som forventede.

Rapporten kan generere to forskellige dokumenter, afhængigt af, hvad du vælger i feltet Udskriv detaljer i oversigtspanelet Indstillinger.

ValgResultat

<Tom>

For hvert af de varegebyrnumre, du har defineret i tabellen Varegebyr indeholder den udskrevne rapport en oversigt over de bogførte beløb, med de enkelte varegebyrnumre som posttype.

For hvert varegebyrnummer er beløbene grupperet efter varebogføringsgruppe.

Markering

For hvert af de varegebyrnumre, du har defineret i tabellen Varegebyr indeholder den udskrevne rapport en detaljeret oversigt over hvert enkelt varegebyrnummer og dets tilknyttede værdiposter.

For hvert varegebyrnummer er værdierne grupperet efter varebogføringsgruppe og efter varenummer.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, medtages alle posterne i rapporten.

Indstillinger

Udskriv detaljer: Hvis feltet er markeret, udskriver rapporten en detaljeret oversigt over hver af de værdiposter, der er knyttet til de varegebyrnumre, du har defineret i tabellen Varegebyr. For hvert varegebyrnummer er værdiposterne grupperet efter varebogføringsgruppe og efter varenummer.

Hvis du lader feltet være tomt, udskriver rapporten en oversigt over varegebyrnumrene, hvor posterne er grupperet efter varebogføringsgruppe.

Kildetype: I dette felt kan du vælge at lade rapporten vise de varegebyrer, der er knyttet til salgs- eller købsdokumenter.

Tip

Se også