Åbn vinduet Beholdningsændring - værdi.

Viser en oversigt over den aktuelle alderssammensætning på bestemte varer i lagerbeholdningen. Oversigten viser lagerværdien på de varer, der er tilføjet eller fjernet fra lageret, og hvornår det er gjort. Når der tilføjes eller fjernes varer fra lageret, skyldes det for eksempel køb, salg eller op- og nedreguleringer.

For hver af de varer, du angiver, når du udformer rapporten, viser det udskrevne dokument lagerværdien for de enheder, der er tilføjet eller fjernet fra lageret før den angivne startdato, i løbet af tre respektive perioder af samme varighed, samt den samlede lagerværdi for den angivne vare.

Alle købspriser medtages i rapporten, både dem, der er bogført som fakturerede, og dem, der er bogført som forventede.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine poster med i rapporten. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger.

Indstillinger

Slutdato: I dette felt kan du angive rapportens slutdato. Rapporten regner baglæns fra denne dato og fastsætter tre perioder af den varighed, der er angivet i feltet Periodelængde. Det betyder, at du for eksempel kan sammenligne indeværende måned med de to foregående måneder.

Periodelængde: I dette felt kan du angive varigheden af de tre perioder i rapporten.

Tip

Se også