Åbn vinduet Grundlag for kostprisfordeling.

Med rapporten Grundlag for kostprisfordeling kan du udskrive eller få vist, hvordan omkostninger er fordelt i lageret, VIA eller Vareforbrug efter:

Bemærk
Rapporten viser omkostningen på et enkelt styklisteniveau, så omkostningerne fra lavere styklisteniveauer ikke vises. Rapporten kan ikke beregne kostprisfordelingen for de varer, der bruger omkostningsmetoden Gennemsnit.

Indstillinger

Startdato: Angiv den første dato, som oplysninger i rapporten skal gælde fra. Hvis du lader feltet være tomt, medtages alle oplysninger til og med den slutdato, du angiver i feltet Slutdato.

Slutdato: Angiv den sidste dato, som oplysninger i rapporten skal gælde fra. Hvis du lader feltet vært tomt, medtages alle oplysninger fra og med den angivne startdato til dags dato.

Udskriv kostprisfordeling: Vælg den kategori, som du vil have vist fordelingen af omkostningerne for. Du kan vælge mellem Salg (for en fordeling af omkostningerne i Vareforbrug), Lagerbeholdning og VIA-værdi.

Vis detaljer: Marker dette felt for at få vist en detaljeret omkostningsfordeling for hver vare. For lageret er dette en detaljeret visning af de oprindelige indgående poster, der stadig er på lager på rapportdatoen. For VIA er dette en detaljeret visning af de produktionsordreomkostninger, der endnu ikke er helt færdige på rapportdatoen. For Vareforbrug er dette en detaljeret visning af de individuelle salgsomkostninger på rapportdatoen.

Tip