Åbn vinduet Kostprisfordeling for stykliste.

Viser grafisk, hvordan en samlet eller en produceret vares pris er fordelt gennem dens stykliste.

Rapporten kan f.eks. hjælpe med at identificere følgende:

Sådanne oplysninger kan være nyttige under beslutningen af, om du skal ændre komponentleverandører, erstatte interne kapacitet -forbrug med udliciteret arbejdskraft eller omvendt, eller når du gennemgår og ændrer en vares stykliste.

Det første diagram i rapporten viser de samlede kostpris for den overordnede vares komponenter og arbejdskraftressourcer opdelt i op til fem forskellige kostprisfordelinger og repræsenteres grafisk med forskellige farver. Det er sorteret i faldende rækkefølge.

Det cirkeldiagram, der hedder Materiale/arbejdskraft, viser den proportionale fordeling mellem den overordnede vares materiale- og arbejdskraftsomkostninger samt dets egne produktionsomkostninger. Materialekostprisfordeling omfatter varens materialeomkostninger. Arbejdskraftkostprisfordelingen omfatter kapacitet, kapacitetskostpris og underleverandøromkostninger. Kostprisfordelingerne vises forskelligt, afhængigt af, hvad du har valgt i feltet Vis kun.

Det cirkeldiagram, der hedder Direkte/indirekte, viser den proportionale fordeling mellem den overordnedes vares direkte og indirekte omkostninger. Den direkte kostprisfordeling omfatter varens materiale-, kapacitets- og underleverandøromkostninger. Den indirekte kostprisfordeling omfatter kapacitets- og produktionsomkostninger.

Tabellen nederst i rapporten, er inkluderet, når du vælger afkrydsningsfeltet Inkluder detaljer. Den viser de valgte værdier fra vinduet Styklistekostprisfordelinger på et enkelt niveau eller akkumuleret, afhængigt af den indstilling, du vælger i feltet Vis kostprisfordelinger som.

Indstillinger

Indstilling Beskrivelse

Vis kostprisfordelinger som

Viser styklistens kostprisfordelinger som omkostninger på et enkelt niveau eller akkumuleret.

Vis kun

Viser kostprisfordelinger kun på det første styklisteniveau, eller for varer kun på de lavest styklisteniveauer.

Inkluder detaljer

Tilføjer en tabel nederst i rapporten, der giver en oversigt over enkeltniveau eller akkumulerede værdier i vinduet Styklistekostprisfordelinger.

Tip

Se også