Åbn vinduet Serviceordre.

Viser kundenavn, serviceordrenummer, beskrivelse af serviceordren, status for serviceordren, ordredato, ordretidspunkt og kontraktnummer samt serviceartikellinjer og servicelinjer. Du kan vælge at udskrive alle serviceordrer eller udvalgte serviceordrer.

Du kan indsnævre de oplysninger, som er medtaget i rapporten, ved at angive filtre til bestemte felter. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine poster med i rapporten.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Antal kopier

Angiv antallet af kopier af serviceordren ud over originalen, som du vil udskrive.

Vis interne oplysninger

Marker dette felt, hvis du vil have, at oplysninger, der kun er til intern brug, skal vises i den udskrevne rapport.

Beløb baseret på

Der er to indstillinger i dette felt, Antal og Faktureret (antal). Hvis du vælger Antal, vises linjebeløbet i rapporten, beløb inklusive moms og disses totaler baseret på forskellen mellem værdierne i feltet Antal og i feltet Antal forbrugt på servicelinjen i ordren. Hvis du vælger Faktureret (antal), vil de beløb, der vises i rapporten, være baseret på værdien i feltet Faktureret (antal) på servicelinjen i ordren.

Tip

Se også