Åbn vinduet Servicetilbud.

Viser servicetilbudsnummer, status, ordredato og -tidspunkt samt kundens navn og adresse. Du kan udskrive alle servicetilbud eller udvalgte servicetilbud.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Antal kopier

Angiv antallet af kopier af servicetilbuddet (ud over originalen), som du vil udskrive.

Vis interne oplysninger

Marker dette felt, hvis du vil have, at oplysninger, der kun er til intern brug, skal vises i den udskrevne rapport.

Logfør interaktion

Vælg, hvis du ønsker at registrere de servicetilbud, du ønsker at udskrive som interaktioner og føje dem til tabellen Interaktionslogpost.

Tip

Se også

Reference

Servicetilbud