Åbn vinduet Serviceavance (ansvarscentre).

Viser oplysninger om serviceavance for ansvarscentre baseret på forskellen mellem servicebeløb og serviceomkostninger. Du kan udskrive denne oplysning.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis detaljer

Marker, hvis der skal vises oplysninger for bogførte serviceleverancer. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, viser rapporten ikke nogen detaljerede oplysninger om de bogførte serviceleverancer.

Tip

Se også