Åbn vinduet Serviceavance (serviceordrer).

Viser debitornummeret, serienummeret, beskrivelse, varenummer, kontraktnummer og kontraktbeløb. Du kan udskrive oplysninger om serviceavance for serviceordrer, baseret på forskellen mellem servicebeløb og serviceomkostninger.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis detaljer

Marker, hvis der skal vises oplysninger for bogførte serviceleverancer. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, viser rapporten ikke nogen detaljerede oplysninger om de bogførte serviceleverancer.

Tip

Se også