Åbn vinduet Service - faktura.

Viser servicefakturanummer, ordrenummer (hvis fakturaen er bogført fra en serviceordre), bogføringsdato og forfaldsdato, betalingsbetingelser, debitorens navn, adresse og CVR-nr. samt oplysninger om pris og det forfaldne beløb, vises i rapporten. Du kan enten udskrive alle fakturaer eller udvalgte fakturaer, efter de er bogført.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Antal kopier

Angiv antallet af kopier af fakturaen (ud over originalen), som du vil udskrive.

Vis interne oplysninger

Marker dette felt, hvis du vil have, at oplysninger, der kun er til intern brug, skal vises i den udskrevne rapport.

Tip

Se også