Åbn vinduet Service - kreditnota.

Viser enten enten alle kreditnotaer eller udvalgte kreditnotaer, efter de er bogført. Du kan udskrive kreditnotaerne efter eller samtidig med modtagelse eller fakturering, men aldrig før de er bogført.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Antal kopier

Angiv antallet af kopier af kreditnotaen ud over originalen, som du vil udskrive. Kopierne markeres som Kopi.

Vis interne oplysninger

Marker dette felt, hvis du vil have, at oplysninger, der kun er til intern brug, skal vises i den udskrevne rapport.

Tip

Se også