Åbn vinduet Service - leverance.

Viser leverancens nummer og dato, varebeskrivelse og antal samt kundens navn, adresse og kontaktnummer vises i rapporten. Du kan enten udskrive alle leverancer eller udvalgte leverancer, efter de er bogført.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Antal kopier

Angiv antallet af kopier af leverancen ud over originalen, som du vil udskrive. Kopierne markeres som Kopi.

Vis interne oplysninger

Marker dette felt, hvis du vil have, at oplysninger, der kun er til intern brug, skal vises i den udskrevne rapport.

Vis rettelseslinjer

Marker dette felt, hvis rapporten skal vise rettelseslinjer, der er relateret til at fortryde antalsposteringen.

Vis appendiks til lot-/serienr.

Marker dette felt, hvis du vil udskrive et appendiks til serviceleverancerapporten, der viser leverancens lot- og serienumre.

Tip

Se også