Åbn vinduet Servicedokument - kontrol.

Viser og bekræfter bogføringsdatoer, der er angivet i servicedokumenter, og kontrollerer om der er noget, der skal bogføres. Du kan bruge rapporten til at kontrollere serviceordrer, fakturaer eller kreditnotaer, før du bogfører dem.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Lever

Vælg, om du vil bogføre de dokumenter, der testes som værende leveret eller som leveret og faktureret.

Fakturer

Vælg, om du vil bogføre de dokumenter, der testes som værende faktureret eller som leveret og faktureret.

Vis dimensioner

Marker, hvis dimensionsoplysninger for kladdelinjerne skal medtages i rapporten.

Tip

Se også