Åbn vinduet Serviceartikler.

Viser artikelbeskrivelser, kundenumre, serienumre, serviceartikelgruppekoder, variantkoder og antallet af aktive kontrakter. Du kan udskrive en oversigt over registrerede serviceartikler, grupperet efter kunde.

Tip

Se også