Åbn vinduet Servicekontrakttilbud.

Viser kontraktnummer, startdato, faktureringsperiode og rabat samt det årlige beløb. Du kan udskrive alle servicekontrakttilbud.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Antal kopier

Angiv antallet af kopier af servicekontrakttilbuddet (ud over originalen), som du vil udskrive.

Vis bemærkninger

Marker afkrydsningsfeltet, hvis der skal servicebemærkninger med i rapporten.

Logfør interaktion

Marker afkrydsningsfeltet, hvis de servicekontrakttilbud, som du udskriver, skal registreres som interaktioner og føjes til tabellen Interaktionslogpost.

Tip

Se også