Åbn vinduet Servicebesøg - planlægning.

Viser servicezonekoden, gruppekoden, kontraktnummeret, kundenummeret, serviceperioden og servicedatoen. Du kan vælge at udskrive planen for et eller flere ansvarscentre. Rapporten viser servicedatoerne for alle servicebesøg for de valgte ansvarscentre. Du kan udskrive alle dine planer for servicebesøg.

Tip

Se også