Åbn vinduet Kontr.gevinst/tab - ansv.ctr..

Viser ansvarscenter, kundenummer, leveringskoden, kundenavn, kontraktgruppekode, kontraktnummer, ændringsstatus, ændringsdato og beløb. Du kan udskrive alle dine analyser af gevinst og tab på kontrakter, der er knyttet til de forskellige ansvarscentre.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis detaljer

Marker, hvis der skal vises oplysninger for kontraktgevinst-/tabsposterne.

Tip

Se også