Åbn vinduet Kontraktsalgsbeløbopd. - kontrol.

Viser kontraktnumrene, kundenumrene, kontraktbeløbene, prisreguleringsprocenterne og de fejl, der evt. opstår. Du kan teste, hvilke servicekontrakter der skal opdateres, op til den dato, du har angivet.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Opdater til dato

Indtast den dato, indtil hvilken du vil opdatere priserne. Rapporten omfatter kontrakter, hvor næste prisopdateringsdato er på eller inden denne dato.

Prisopdateringspct.

Angiv prisreguleringen i procent for serviceartiklers kontraktværdier.

Tip

Se også