Åbn vinduet Forudbetalte poster - kontrol.

Viser kontraktnumre, serviceartikler, kontonumre og bogførte beløb. Du kan kontrollere overførslen af forudbetalte beløb for servicekontraktposter fra forudbetalingskonti til resultatopgørelseskonti op til den dato, du har angivet.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bogfør indtil dato

Indtast den dato, indtil hvilken du vil bogføre forudbetalte poster. Rapporten omfatter de serviceposter, hvor bogføringsdatoen er på eller inden denne dato.

Bogføringsdato

Angiv den dato, du vil bruge som bogføringsdato på serviceposterne.

Tip

Se også