Åbn vinduet Ktr.serviceordrer - kontrol.

Viser numrene på kontrakter, numrene og navnene på debitorer samt andre oplysninger relateret til serviceordrer, der oprettes for den periode, du har angivet. Du kan kontrollere, hvilke servicekontrakter der indeholder serviceartikler, som er forfaldne til service inden for den angivne periode.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast startdatoen i den periode, du vil oprette kontraktserviceordrer for. Rapporten omfatter kontrakter, hvor næste planlagte servicedato er på eller efter denne dato.

Slutdato

Indtast slutdatoen i den periode, du vil oprette kontraktserviceordrer for. Rapporten omfatter kontrakter, hvor næste planlagte servicedatoer er på eller før denne dato.

Tip

Se også