Åbn vinduet Balance.

Viser kontoplanen med saldi og bevægelser. Du kan vælge at få vist en balance for udvalgte dimensioner. Du kan anvende rapporten ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsafslutningen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Udskriv til Excel

Marker hvis du vil udlæse dataene til et Excel-regneark, så de kan analyseres eller formateres yderligere inden rapporten udskrives. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen. Hvis du ikke vil udskrive rapporten nu, skal du klikke på knappen Annuller for at lukke vinduet.

Tip