Rapporten Anlæg - stamoplysninger/Dim.

Denne rapport viser diverse stamoplysninger om det enkelte anlægsaktiv.

Rapporten udskriver op til 8 dimensioner på stamoplysningshovedet samt eventuelt tilknyttede bemærkninger.

Udfyld felterne under fanerne på følgende måde:

Anlæg

Nummer: Indtast numrene på de anlægsaktiver, der skal med i rapporten. Klik på AssistButton i kolonnen Filter, hvis du vil se de numre, der findes.

Anlægsartskode: Angiv, hvilke anlægsartskoder der skal med i rapporten. Klik på AssistButton til højre i kolonnen Filter, hvis du vil se de koder, der findes.

Anlægsgruppekode: Angiv, hvilke anlægsgruppekoder der skal med i rapporten. Klik på AssistButton til højre i kolonnen Filter, hvis du vil se de koder, der findes.

Budgetanlæg: Skriv Ja i kolonnen Filter, hvis kun budgetanlæg skal med i rapporten. Hvis budgetanlæg ikke skal medtages i kørslen, skal du skrive Nej i feltet.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet for at få vist resultatet af den filtrering, du har foretaget i rapporten.

Indstillinger

Afskrivningsprofil: Klik på AssistButton til højre, og vælg en afskrivningsprofilkode til rapporten

Skift side pr. anlæg: Marker afkrydsningsfeltet, hvis anlægsaktiverne skal udskrives på hver sin side.

Vis Bemærkning: Eventuelt tilknyttede bemærkninger vises for det enkelte anlægskort, når dette felt afmærkes.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.