Rapporten Check Stamdata Opsætning

Denne udskrift er relevant når man kører eHandel på PROGRATOR|gatetrade.

Rapporten tjekker at eHandel stamdata der uploades til PROGRATOR|gatetrade er valide og fyldestgørende.

Man bør derfor køre denne rapport inden man går i drift med eHandel og PROGRATOR|gatetrade.

Man bør også køre rapporten hver gang man retter i eHandel stamdata.

Hvis eHandel stamdata ikke er valide og fyldestgørende når de uploades til Gatetrade vil der opstå fejl, der kun kan håndteres af en Navision superbruger.

Markere feltet "Kontrollér Alias", hvis du anvender kontering på Alias i Indfak