Rapporten SLS afstemning, kld. kontrol

Denne rapport summerer finanskladdelinjer på SKS-konto niveau. Der udskrives en kolonne med hhv. Debet, Kredit og Netto for hver benyttet delregnskabskode og delregnskabskoden blank, samt for hver løngeneration.

Rapporten er afgrænset til kun at medtage linjer hvor Lønbilagsnr. er udfyldt

Indstillinger

Finanskladdetype: her skal du angive hvilken finanskladdetype rapporten skal udskrives med.

Finanskladdenavn: her skal du angive navnet på finanskladde rapporten skal udskrives med.

Lønindbakkegeneration

Løngeneration: Her kan du angive de løngenerationer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende løngenerationer, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.