Kørslen opretter et ressourcekort på baggrund af oplysninger fra HR medarbejderkortet samt de informationer der er angivet under HR Medarbejderopsætning. HR Medarbejderkortene bliver efterfølgende automatisk opdateret med medarbejderens nyoprettede ressourcenummer eller med det nummer som ressourcen allerede var oprettet med.

Indstillinger: 

Opret nye ressourcer: Hvis kørslen skal oprette nye ressourcer markeres dette felt. Dette i tilfælde af at HR medarbejderen ikke allerede findes som ressource.

Opdater eksisterende ressourcer: Hvis kørslen skal opdatere eksisterende ressourcer markeres dette felt. Feltet er ikke markeret som default.

Ressourcer oprettes kun for HR Medarbejder indenfor filter: 

Det er her muligt at filtrere på udvalgte HR medarbejdere, som man ønsker at medtage i oprettelseskørslen.

Tip