Rapporten Lønnummer - ansættelsesdata

Du kan bruge denne rapport til at udskrive en oversigt over et lønnummers ansættelsesdata. Rapporten viser lønnummer, navn, personalekategori, uddannelse, ansættelsesdato, aktionsdato, aktionskode, afgangsårsag, ansættelsesgrad ansættelsesform, beskæftigelsesordning, om medarbejderen har en hjemmearbejdsplads samt stillingskontrolnr.

Du kan definere, hvad der skal med i rapporten ved at sætte forskellige filtre. Udfyld felterne således:

Lønnummer

Nummer: Skriv numrene på de lønnumre, der skal med i rapporten. For at se de lønnumre, der findes i ansættelsesoversigten, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton, der vises.

Status: Her kan du afgrænse på status. Klik på AssistButton til højre i feltet for at vælge en status.

Vises på medarbejderkortet: Her kan du vælge om du vil have vist alle lønnumre (vælg Nej) eller om du kun vil have vist de lønnumre, som er udvalgt til medarbejderkortet..

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af de filtre, du har defineret for tabellen.

Med knappen Sortér... kan du bestemme, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten.

Vælg knappen Udskriv for at få skrevet rapporten ud på en printer. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud.